Missie


Visie

Het kind staat steeds centraal.

We willen je kind zoveel mogelijk kansen bieden tijdens zijn/haar ontwikkeling. Dit doen we door: 

  • Een vertrouwensband op te bouwen 
  • Individuele benadering te hanteren 
  • Respect voor ieders eigenheid te hebben
  • Gevoelens, sociale en emotionele vaardigheden te stimuleren 
  • Veiligheid, warmte en geborgenheid te bieden
  • Welbevinden en betrokkenheid te stimuleren 
  • Zintuiglijke ontwikkeling te stimuleren 
  • Zelfvertrouwen en positief zelfbeeld op te bouwen
  • Kansen te bieden - talent te ontwikkelen
  • Uitdagende en stimulerende omgeving aan te reiken

Leefwereld

Er zijn verschillende regels, waarden en normen waaraan een kind wordt blootgesteld. Sommige zijn universeel, anderen zijn cultureel gebonden. 

 

Elk kind ontwikkelt vanuit zijn/haar specifieke leefwereld. 

 


Team

Het team (kindbegeleiders, pedagogisch ondersteuner, sociale functie) geeft mee met jou als ouder richting aan de opvoeding. 

 

Ouders

We vinden samenwerking en overleg essentieel. 

Als ouder kan je bij ons steeds terecht met je vragen of opmerkingen. Samen zoeken we naar antwoorden of oplossingen. 

Partners

Als kinderdagverblijf werken we samen met externe partners zoals

- Huis van het Kind

- Kleuterschool

- Lagere school

- Bejaardentehuis

- Brede school Nieuwland

- ...
Nieuwkinderland maakt deel uit van de
VZW Kinderdagverblijf Lutgardisschool Elsene
Naamsesteenweg 355
3001 Heverlee
Ondernemingsnummer: 429335460

RPR - Leuven

www.kdvheilighart.be