Ons huishoudelijk reglement

In het huishoudelijk reglement kan je lezen wat jij van ons kan verwachten. Er staan duidelijk afspraken/regels/... vermeld zodat het leven in het kinderdagverblijf vlot kan verlopen. 

Download
Huishoudelijk reglement versie maart 2023
Huishoudelijk reglement NKL 2024 (Versi
Adobe Acrobat document 410.1 KB