Sluitingsdagen 2020

 

Woensdag 25 december t.e.m woensdag 1 januari Kerstvakantie   
Maandag 20 januari Pedagogische studiedag  
Vrijdag 6 maart Pedagogische studiedag  
Maandag 13 april t.e.m vrijdag 17 april Paasvakantie  
Vrijdag 1 mei Dag van de Arbeid  
Donderdag 21 mei Hemelvaart  
Vrijdag 22 mei Brugdag  
Maandag 1 juni Pinksteren  
Dinsdag 21 juli Nationale feestdag  
Maandag 27 juli t.e.m vrijdag 14 augustus Zomersluiting  
Maandag 5 oktober  Pedagogische studiedag  
Woensdag 11 november Wapenstilstand  
Donderdag 24 december Pedagogische studiedag  
Vrijdag 25 december t.e.m vrijdag 1 januari Kerstvakantie   

Sluitingsdagen 2021

 

Pedagogische studiedagPaasvakantieHemelvaart

Nationale feestdagZomervakantieAllerheiligenWapenstilstandBrugdagPedagogische studiedag

Vrijdag 25 december 2020 tem zondag 3 januari 2021

Kerstvakantie
Vrijdag 26 februari Gesloten
Maandag 5 april tem zondag 11 april Gesloten
Donderdag 13 mei Hemelvaart
Vrijdag 14 mei Brugdag
Maandag 24 mei Pinksteren
Woensdag 21 juli Nationale feestdag
Maandag 26 juli tem zondag 15 augustus Zomersluiting
Maandag 4 oktober Pedagogische studiedag
Maandag 1 november Allerheiligen
Donderdag 11 november Wapenstilstand
Vrijdag 12 november Brugdag
Vrijdag 24 december Pedagogische studiedag
Maandag 27 december 2021 tem zondag 2 januari 2022 Kerstvakantie