Sluitingsdagen 2020

 

Woensdag 25 december t.e.m woensdag 1 januari Kerstvakantie   
Maandag 20 januari Pedagogische studiedag  
Vrijdag 6 maart Pedagogische studiedag  
Maandag 13 april t.e.m vrijdag 17 april Paasvakantie  
Vrijdag 1 mei Dag van de Arbeid  
Donderdag 21 mei Hemelvaart  
Vrijdag 22 mei Brugdag  
Maandag 1 juni Pinksteren  
Dinsdag 21 juli Nationale feestdag  
Maandag 27 juli t.e.m vrijdag 14 augustus Zomersluiting  
Maandag 5 oktober  Pedagogische studiedag  
Woensdag 11 november Wapenstilstand  
Donderdag 24 december Pedagogische studiedag  
Vrijdag 25 december t.e.m vrijdag 1 januari Kerstvakantie